Föreläsning: Precision Medicine in Allergy and Asthma - New Possibilities?
Länk till programmet, alla medlemmar välkomna. Se ockå i kalendariet, länk från SFFA.
Årsmötesprotokoll 2018 nu på plats
Föreläsningar från höstmötet i Umeå och barnveckan i Västerås uppdaterade
Ansträngningsutlösta andningsbesvär, föreläsning från Barnveckan 2018
Vi byter webbadress till www.blfallergilung.se
Det tar ett tag innen den fungerar...
Uppdaterad riktlinje Akut astma
Två föreläsningar från barnveckan i Västerås finns under föreläsningar.
ST-kurs i Barn- och ungdomsallergologi. Stockholm v42.Info och anmälan.
Hur många är vi? Se statistik.
Föreläsningarna från skövde
Höstmöte i Umeå 27-28 september med förmöte 26:e. Program.
Uppdaterat kalendarium, direktlänk SFFA, datum för AIT-kurser
Nya riktlinjer: provokation jordnöt och allmänt provokationsprotokoll. Dessutom nytt område E: egenvårdsplaner. Vi har nu under riktlinjer även lungmedicin.
Ny riktlinje: Bi-geting allergi