VIKTIGT Medlemsutskick Nyheter
Vår medlemsavgift är SEK 200/år. Betalas till postgiro 4789907-5 
Utskick sker endast elektroniskt. Meddela din mailadress till föreningens sekreterare Per Thunqvist (adress finner du under styrelsen). Skicka din mailadress till sekreteraren
Allergitjänstgöring ST/specialiststtjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående läkarnas specialiseringstjänstgöring, inklusive målbeskrivningarna för samtliga specialiteter finns nu publicerat på Socialstyrelsens hemsida

Nu finns årets allergiforskningsstipendium för ansökan
Kompendiet Vår egen” bok Sektionens historia

om IgE-antikroppar mot allergena komponenter har kommit i ny utgåva

Komponenterskrivs av Sten Dreborg med hjälp av Bengt Kjellman, Göran Wennergren mfl. En första publicering har skett i tidningen Barnläkaren. Nu finns den i sin helhet här på webbplatsen. Klicka på bilden
Allergiartiklar i tidningen Barnläkaren  

Barnläkaren nr 2/2017 har tema allergi med många intressanta artiklar, och en hel del nyheter.


Barnläkaren nr 5/2014 har temat Pulmonologi/Astma och har kommit på nätet. Flera av sektionens medlemmar har medverkat. Göran Wennergren och Gunilla Hedlin är temaredaktörer.
Även Barnläkaren Nr 6/2014 är högintressant för barnallergologer.

TEMA: IMMUNOLOGI/ALLERGI
Primära immuneffekter – livsviktiga att diagnosticera och behandla tidigt Anders Fasth
IgA-brist – ett av de vanligaste immunbristtillstånden hos barn Lennart Hammarström
Genetik, epigenetik och allergisjukdomar Cilla Söderhäll
Immunologin bakom allergi Anna Rudin
Den allergiska marschen Emma Goksör
Allergiprevention – vad kan vi göra? Christina West
Kan livsstil skydda allergiutveckling? Johan Alm
Allergi, astma och vaccination
Harmut Vogt, Lennart Nilsson
Intralymfatisk immunoterapi (ILIT)
Jon R Konradsen, Gunilla Hedli

Här kan du söka på hemsidan: